24 مورد از جاهای دیدنی گناباد 1403 🌄| معرفی کلی 📖| مشاهده روی نقشه 🗺️

گناباد، مرکز شهرستان گناباد در جنوب استان خراسان رضوی، با تاریخچه‌ای پرافتخار و تاریخی برجسته است این شهر از دیرباز مورد توجه بزرگان تاریخ و ادبیات ایران، از جمله در شاهنامه فردوسی، بوده است. در شاهنامه، گناباد به عنوان مکان جنگ‌های توران و ایران شناخته شده است و محل مدفن وزیر کاردان افراسیاب، پیران ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)