آرامگاه عطار نیشابوری کجاست؟ 📍| تاریخچه ✏️| معماری| جاهای دیدنی🏛️ | عکس

عطار، که از نامش معلوم است، در شهر نیشابور دکان عطاری داشت و در حمله مغول به این شهر کشته شد. او یکی از فعال‌ترین شاعران ایران محسوب می‌شود و به نظر عارفان، در زمینهٔ عرفانی از مرتبه‌ای بالا برخوردار بوده است. آرامگاه عطار با بناهای زیبا مورد توجه واقع شده و یکی از ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)